Güven Öğrenci Servisleri - Elazığ | http://www.guvenogrenciservisleri.com

 

Print

Yazıcıya Gönder!

Kurucumuzdan...

01 Haziran 2008 23:07

Eğitim önce ailede başlar... Çevresel faktörler ve okul, bireyin kişilik gelişimini olgunlaştırır.

Son zamanlarda eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlar, Elazığ'ı cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, biz de 1996 yılında Güven Öğrenci Servisleri'ni kurduk...

Eğitim kurumlarımızda yetişen öğrencilerimiz, yakın zamanda Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, teknolojisine ve bilimine yön veren bireyler olacaktır. Bu bireylerin eğitimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak, bizleri mutlu etmektedir.

Sorumluluğumuzun bilincinde, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için güvenli bir öğrenci taşımacılığı ilkesiyle, 40 araçlık filomuzla Elazığ yollarındayız...

Taşımacılık Güven işidir!

S ö z   v e r d i ğ i m i z   g i b i ;   A r t ı k   G ü v e n ' d e s i n i z . . .

Saygılarımla...

Özer MUTLUAY

Her türlü öneri ve şikayetleriniz için arayınız:

0533 637 39 99

 

Print

Yazıcıya Gönder!

Bu duyuru, Güven Öğrenci Servisleri - Elazığ sitesinden alınmıştır.